Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng dịch vụ kiểm tra thứ hạng từ khóa GWEBBOT. Cảm ơn quý khách đã xem

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBBOT

5. Xem báo cáo thứ hạng từ khóa

a. Báo cáo biến động theo thời điểm

Để so sánh thứ hạng từ khóa giữa 2 thời điểm, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn dự án muốn xem. Chọn ngày muốn kiểm tra thứ hạng ở 2 thời điểm

Xem báo cáo kiểm tra thứ hạng từ khóa theo thời điểm trên gwebbot.

Bước 2: Bạn có thể lọc kết quả kiểm tra thứ hạng của các từ khóa theo:

  • Từ khóa
  • Khoảng thứ hạng
  • Loại báo cáo: từ khóa vào/rớt Top 5, từ khóa vào/rớt Top 10, từ khóa tăng/rớt trên 5 bậc
  • Biên độ: âm, dương, cân bằng

 

Bước 3: Nhấn vào từ khóa để xem biểu đồ biến động thứ hạng theo tuần.

Xem báo cáo biến động thứ hạng từ khóa theo tuần trên gwebbot

 

b. Báo cáo từ ngày đến ngày

Để xem báo cáo thứ hạng từ khóa được thống kê theo từng ngày của một khoảng thời gian nhất định, bạn thực hiện theo các bước sau:

Vào chức năng Báo cáo từ ngày đến ngày.

Bước 1:Chọn khoảng thời gian và webiste muốn xem báo cáo.

Bước 2: Nhấn Xem Báo cáo.

Bước 3: Nhấn vào Xuất Báo cáo để tải báo cáo về.