Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng dịch vụ kiểm tra thứ hạng từ khóa GWEBBOT. Cảm ơn quý khách đã xem

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBBOT

7. Phụ lục

a. Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu các bạn thực hiện theo các bước sau:

Sau khi đăng nhập vào hệ thống: http://gwebbot.com

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng tài khoản, phía góc bên phải. Chọn Đổi mật khẩu.

 đổi mật khẩu kiểm tra thứ hạng từ khóa GWEBBOT

Bước 3: Điền mật khẩu cũ và mới.

https://gwebbot.com/UploadedFiles/UserManual/7.2.DoiMatKhauB2.png

Bước 4: Nhấn nút OK để hoàn tất đổi mật khẩu.

 

b. Quên mật khẩu

Khi quên mật khẩu, bạn thực hiện theo các bước sau để lấy lại mật khẩu:

Bước 1: Truy cập vào trang đăng nhập: https://gwebbot.com/admin/trang-chu.html, nhấn vào Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu GWEBBOT kiểm tra thứ hạng từ khóa

Bước 2: Điền thông tin, sau đó nhấn OK.

https://gwebbot.com/UploadedFiles/UserManual/7.4.QuenMatKhauB1.png

Bước 3: Kiểm tra email đã đăng ký, nhấn vào link trong mail được gửi đến từ hệ thống.

Mail gửi về khi quên mật khẩu gwebbot kiểm tra thứ hạng từ khóa

Bước 4: Điền mật khẩu mới, sau đó nhấn OK để hoàn tất khôi phục mật khẩu.

Điền mật khẩu mới cho tài khoản gwebbot kiểm tra thứ hạng từ khóa