Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng dịch vụ kiểm tra thứ hạng từ khóa GWEBBOT. Cảm ơn quý khách đã xem

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBBOT

3. Khởi tạo từ khóa

Đăng nhập vào hệ thống: http://gwebbot.com, vào chức năng Khởi tạo dự án.

a. Tạo dự án mới

Để tạo dự án mới, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp vào menu Khởi tạo dự án.

Thanh menu kiểm tra thứ hạng từ khóa gwebbot.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin liên quan đến khởi tạo dự án (như hình bên dưới) bao gồm:

  • Tên Dự Án
  • Domain: Không được chứa http,www
  • Từ Khóa: Xuống dòng cho mỗi từ khóa. Lưu ý: Không nhập cách nhau bởi dấu phẩy.
  • Loại Google: Loại google kiểm tra thứ hạng từ khóa (Google.com hoặc Google.com.vn).
  • Ngôn Ngữ: Ngôn ngữ kiểm tra thứ hạng từ khóa (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh).

Bước 3: Nhấn Save để hoàn tất việc thêm mới.

 

b. Chỉnh sửa dự án

Để chỉnh sửa dự án thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Cập nhật, bổ sung từ khóa, sau đó chọn dự án muốn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa dự án kiểm tra thứ hạng từ khóa gwebbot.

Bước 2: Thực hiện thêm, xóa từ khóa và chỉnh sửa các thông tin về dự án.

Bước 3: Nhấn nút Save để kết thúc chỉnh sửa.