Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng dịch vụ kiểm tra thứ hạng từ khóa GWEBBOT. Cảm ơn quý khách đã xem

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBBOT

4. Trang chủ

a. Đồ thị

Để xem đồ thị biến động thứ hạng từ khóa trong một khoảng thời gian, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn khoảng thời gian và website.

Bước 2: Chọn từ khóa muốn xem.

Hướng dẫn sử dụng GWEBBOT để kiểm tra thứ hạng từ khóa

 

b. Thống kê

Thống kê số từ khóa trong Top 5, 10, 20, 50, 100 của website. Nhấn vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết từ khóa nằm trong mỗi Top thứ hạng.

Thống kê Top thứ hạng từ kháo trên GWEBBBOT.

 

 

c. Từ Khóa

Cho biết danh sách từ khóa, thứ hạng tốt nhất, thứ hạng hiện tại và trước đó, biên độ (tăng - giảm bao nhiêu thứ hạng) của mỗi từ khóa

Hướng dẫn kiểm tra thứ hạng từ khóa trên GWEBBOT-1