blgo image

Cách thống kê Cốc Cốc, Bing,... vào Organic Search (Google Analytics)

Trên Google Analytics, nếu bạn không cài đặt bộ lọc thì các truy cập đến từ Cốc Cốc, Bing, Yahoo,… sẽ được thống kê vào nguồn Refferal. Nhưng bản chất chúng là các công cụ tìm kiếm như Google, chúng thuộc về Organic Search. Do đó, bạn cần “đụng tay” một chút để điều chỉnh thống kê được chính xác.

Chi tiết