blgo image

6 căn bệnh nghiêm trọng trên website đánh mất khách hàng mỗi ngày

Phát triển website chính là nhiệm vụ trọng tâm để mở rộng kinh doanh online của một công ty muốn đi đường dài. Đây là cửa hàng/trụ sở trực tuyến trên mảnh đất internet màu mỡ. Nhưng 6 căn bệnh đặc biệt nghiêm trọng sau đây sẽ làm giảm đáng kể doanh thu của bạn. Đừng để chúng ngấm ngầm hại bạn.

Chi tiết