Cách thống kê Cốc Cốc, Bing,... vào Organic Search (Google Analytics)

Trên Google Analytics, nếu bạn không cài đặt bộ lọc thì các truy cập đến từ Cốc Cốc, Bing, Yahoo,… sẽ được thống kê vào nguồn Refferal. Nhưng bản chất đây là các công cụ tìm kiếm như Google, chúng thuộc về Organic Search.

Do đó, bạn cần “đụng tay” một chút để điều chỉnh thống kê được chính xác.

1. Google Analytics không phải lúc nào cũng thống kê chính xác

Dĩ nhiên, Google Analytics xuất thân từ nhà Google nên các truy cập từ nguồn tìm kiếm trên Google sẽ được tự động thống kê vào Organic Search (tìm kiếm tự nhiên). Tuy nhiên, với các công cụ khác lại bị thống kê “lộn” sang Refferal (kênh giới thiệu).

Truy cập từ coccoc bị nhận diện thuộc Refferal

Nếu không cài đặt gì cả, truy cập từ các công cụ tìm kiếm khác sẽ được nhận diện thuộc Refferal.

Tại sao lại có sự hiểu lầm này?

Refferal được hiểu là kênh giới thiệu: truy cập đến từ các trang web khác thông qua backlink để đến website của bạn.

Các trang tìm kiếm như coccoc.com, search.yahoo.com,… cũng là trang web. Trên kết quả tìm kiếm chứa các URL dẫn về các trang web. Có thể xem các đường link này là backlink. Từ đó, nếu không phải truy cập đến từ search trên Google mà đến từ các công cụ tìm kiếm khác sẽ đều được nhận diện thuộc nguồn Refferal.

Chỉ bằng vài thao tác cài đặt bộ lọc cực kỳ đơn giản, bạn sẽ thống kê được các truy cập từ các công cụ tìm kiếm vào Organic Search. Kết quả như hình dưới.

Truy cập từ coccoc được thống kê vào Organic Search trên Google Analytics.

Kết quả truy cập đến từ tìm kiếm trên Cốc Cốc được thống kê vào Organic Search.

2. Hướng dẫn cách chuyển các nguồn search từ refferal sang Organic Search

 

Bước 1: Vào chế độ xem cần cài đặt (Ví dụ: Master View) - > QUẢN TRỊ

Bước 1 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Bước 2: Click Bộ lọc.

Bước 2 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Bước 3: Click THÊM BỘ LỌC.

Bước 3 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Bước 4: Tick Tạo bộ lọc mới -> Điền Tên bộ lọc (ví dụ: Chuyển nguồn search từ Refferal sang Organic Search) -> Chọn Tùy chỉnh.

Bước 4 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Bước 5: Tick Nâng cao.

Bước 5 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Bước 6: Chọn trường và điền như hình dưới.

Bước 6 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Trong đó:

Trường A: Chọn trường Giới thiệu. Cách điền như sau:

  • Với coccoc.com, bạn cần điền: coccoc\.com
  • Với search.yahoo.com, bạn cần điền: search\.yahoo\.com
  • Với bing.com,  bạn cần điền bing\.com

Giữa mỗi domain được phân cách bằng dấu |

Ví dụ trong hình trên được điền như sau: coccoc\.com|search\.mysearch\.com|search\.yahoo\.com

Lưu ý: Bạn không cần đưa nguồn Google Search vào vì mặc định đã được thống kê vào Organic Search.

Bước 7: Tick vào Trường A bắt buộc, Trường B bắt buộc, Ghi đè trường xuất.

Bước 7 - Hướng dẫn cách thống kê Cốc Cốc vào Organic Search trên Google Analytics.

Bước 7: Click Lưu.

Bạn đã hoàn thành xong cài đặt bộ lọc chuyển các nguồn truy cập từ các công cụ tìm kiếm như Cốc Cốc, Bing, Yahoo,… vào Organic Search trên Google Analytics. Nếu bạn muốn chắc chắn cài đặt của mình có hoạt động hay không, hay thử trên chế độ xem Test View trước khi áp dụng cho Master View hoặc các bản View khác.

 

>>> Chủ website và marketer cần biết:

  • Share on :

Có thể bạn cũng thích