blgo image

Mất bao lâu để từ khóa lên Top?

“Bao lâu từ khóa lên Top?” là câu hỏi mà bất kỳ người chủ website nào cũng nóng lòng muốn biết mỗi khi làm SEO. Thứ hạng từ khóa leo lên trang nhất Google nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có sự ảnh hưởng từ môi trường và sức mạnh nội tại.

Chi tiết